Zatrute piękno. “Plastik niszczy zdrowie i losy kobiet oraz dzieci”

Zatrute piękno. “Plastik niszczy zdrowie i losy kobiet oraz dzieci”

6 lipca, 2023 0 przez Redaktor

Plastik od dawna stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Z najnowszych badań wynika, że zagrożenia, które niesie za sobą ten wszechobecny materiał, mogą wywierać większy wpływ na zdrowie kobiet niż mężczyzn.

Według raportu z 2022 roku, opracowanego przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), obecnie wytwarzamy aż dwukrotnie więcej odpadów plastikowych niż 20 lat temu. Większość z nich trafia na wysypiska i jest spalana lub przedostaje się do środowiska naturalnego. Jedynie 9 proc. plastiku jest skutecznie poddawane recyklingowi. Okazuje się też, że kobiety są znacznie bardziej narażone na toksyczność plastiku w całym “cyklu życia” tego materiału, począwszy od produkcji, aż po gospodarkę odpadami.

Plastikowe pułapki

Jednym z kluczowych czynników jest sam sposób korzystania z plastiku. Okazuje się, że kobiety na całym świecie używają zazwyczaj większych jego ilości niż mężczyźni. Przykładem jest kwestia higieny osobistej, ponieważ aż 90 proc. produktów kosmetycznych jest przechowywanych w opakowaniach z plastiku, a każde użyte i wyrzucone opakowanie może rozkładać się od 500 do 800 lat.

W niektórych regionach świata, z powodu braku edukacji, niewielkiej dostępności odpowiednich udogodnień i ograniczeń finansowych, kobiety wybierają kosmetyki  w plastikowych tubkach lub pojemnikach, zawierających np. szkodliwy bisfenol A (BPA). To substancja chemiczna, która może zakłócać pracę układu hormonalnego –. zwiększa ryzyko wystąpienia m.in. zespołu policystycznych jajników (PCOS), który może doprowadzić do niepłodności. – Każda kobieta jest panią swojego losu, a jej macierzyństwo powinno być decyzją serca, nie skazą plastikowej pułapki, która pozbawia ją płodności – podsumowuje Aleksandra Kozera, CEO The Village i Wiosek, sieci niepublicznych żłobków i przedszkoli.

Kolejne zagrożenie dla zdrowia kobiet stanowi mikroplastik. Tkaniny syntetyczne, takie jak rajstopy i legginsy, uwalniają mikrowłókna podczas procesu prania. Trafiają one do środowiska naturalnego, a tym samym do łańcucha pokarmowego zwierząt wodnych, jak i lądowych. Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Australii i Nowej Zelandii wynika, że statystycznie na 4 ryby, które trafiają na nasze stoły, tylko jedna nie zawiera mikroplastiku.

Rewolucja ekologiczna – walka o zdrowie kobiet i przyszłość dzieci

Aby zmniejszyć negatywny wpływ plastiku na zdrowie kobiet, konieczne są zmiany zarówno na poziomie jednostek, jak i społeczeństwa jako całości. Ważne jest promowanie wśród kobiet świadomości na temat ekologicznych alternatyw dla produktów higienicznych, takich jak kubeczki menstruacyjne lub podpaski wielokrotnego użytku. – Wrażliwość ekologiczna kształtuje się już od najmłodszych lat i ma większy wpływ na nasze zachowania konsumenckie niż kampanie skierowane do dorosłych – zaznacza Kozera.

Odpowiedzialność za wprowadzenie skutecznych polityk i regulacji dotyczących redukcji plastiku oraz promowanie recyklingu i gospodarki o zamkniętym obiegu odpadów spoczywa też na rządach i władzach lokalnych. Ograniczenie produkcji i użycia jednorazowych plastikowych opakowań, a także inwestycje w badania nad alternatywnymi materiałami przyjaznymi dla środowiska – powinny być wśród postulatów każdego świadomego polityka.

Plastik niszczy zdrowie i losy kobiet oraz dzieci. To zło, którego unicestwienie wymaga niezłomnej woli i determinacji w działaniu. Potrzebujemy rewolucji w nawykach konsumenckich i nieubłaganego wygaszenia przemysłu plastikowego. Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, będziemy świadkami tragicznych konsekwencji dla zdrowia kobiet i przyszłości naszych dzieci — komentuje Kozera.

Zdrowie w Polsce

Obecny poziom finansowania i wprowadzone regulacje w obszarze technologii nielekowych w znacznym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ponadto nieaktualizowane od wielu lat limity finansowania zmuszają pacjentów do ogromnych dopłat z własnej kieszeni do dostępnych na rynku wyrobów.

Ogólna wartość rynku wyrobów medycznych liczona przychodami firm to 17,5 mld złotych. W 2020 roku ogólna wartość produkcji krajowej branży wyrobów medycznych wyniosła blisko 11 mld złotych. To imponujący wynik, na który złożyła się praca 5266 podmiotów – wytwórców, importerów oraz dystrybutorów wyrobów medycznych oraz blisko 30 tys. pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Pomimo rosnącego wpływu na polską gospodarkę, firmy działające w obszarze wyrobów medycznych borykają się ze znaczącymi przeszkodami systemowymi, które w dużej mierze odbijają się na polskich pacjentach. Jednym z palących problemów jest kategoryzacja oraz poziom finansowania wyrobów wydawanych na zlecenie. W Polsce przeznacza się na nie jedynie 1% ogólnego budżetu NFZ. Dla porównania nakłady per capita w krajach Grupy Wyszehradzkiej są średnio 3 razy większe. Odbija się to na kieszeni pacjentów, którzy do wyrobów dopłacać muszą aż 39% ich ogólnej wartości, czyli o kilkanaście punktów procentowych więcej, niż w Czechach czy na Słowacji.

Kategorie, które wymagają jak najszybszej rewizji to między innymi wózki inwalidzkie, peruki, protezy piersi, produkty stomijne czy aparaty słuchowe. Tylko w przypadku tych ostatnich, w ubiegłym roku polscy pacjenci musieli dopłacić ponad pół miliarda złotych. Limity finansowania stosowane w wymienionych grupach sprawiają, że pacjenci zmuszeni są do korzystania z bardzo podstawowych produktów lub, jak w przypadku stomii, mają dostęp do takiej liczby wyrobów, która nie spełnia ich miesięcznego zapotrzebowania. Godzi to w ich zdrowie i godność, pogarsza komfort leczenia czy rehabilitacji oraz znacząco przedłuża hospitalizację.

Wartość eksportu polskich wyrobów medycznych rośnie w tempie dwucyfrowym i ta dynamika powinna się utrzymać w kolejnych latach. Nasze krajowe produkty stają się coraz bardziej konkurencyjne nie tylko w Europie, ale także na rynkach amerykańskich i azjatyckich. Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne, poszerzając tym samym portfolio dostępnych na polskim rynku wyrobów.

Rynek polskich producentów wyrobów medycznych składa się głównie z małych i średnich firm, które są elastyczne i szybko przystosowują się do zmieniających się potrzeb rynku czy też wymagań i oczekiwań pacjentów. Nie należy jednak zapominać, że mamy też firmy z globalnym doświadczeniem, które osiągnęły już ogromne sukcesy międzynarodowe i od lat eksportują swoje produkty do ponad 90 krajów na całym świecie.

W czołówce polskich produktów eksportowych znajdują się m.in.: meble medyczne, narzędzia chirurgiczne, implanty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, aparatura elektrodiagnostyczna, sterylizatory medyczne, specjalistyczne opatrunki czy przyrządy i urządzenia okulistyczne.

Polska należy do grona czołowych producentów środków chłonnych w Europie Środkowo-Wschodniej i jest jednym z największych w Europie. do zalet polskich produktów medycznych można zaliczyć wysoką jakość w połączeniu z przystępną ceną, niezawodność, kompatybilność z wyrobami innych producentów oraz elastyczność w podejściu do wymagań klienta.

W dobie pandemii, z oczywistych względów, na największy rozwój mogą liczyć wszelkie rozwiązania z zakresu telemedycyny, umożliwiające leczenie i diagnostykę pacjenta na odległość. Z drugiej strony, pandemia wciąż pokazuje, że firmy reprezentujące sektor wyrobów medycznych muszą na bieżąco reagować na nowe ograniczenia i potrzeby rynku, a także odznaczać się innowacyjnym podejściem. A to znaczy, że trendy na rynku wyrobów medycznych mogą się zmieniać w zależności od sytuacji.

Wpływ koronawirusa na medycynę nie skończy się razem z pandemią. W kolejnych latach branża medyczna koncentrować się będzie na takich trendach, jak starzenie się społeczeństw, aplikacje zdrowotne i fitnessowe, telemedycyna czy wirtualna diagnostyka. Produkty i technologie nielekowe z tych właśnie obszarów znajdą się wysoko na liście wydatków Polaków. W efekcie można spodziewać się wzrostu prywatnych nakładów na ochronę zdrowia, w tym na wyroby medyczne.

Wydatki na zdrowie stanowią ok. 5% całkowitych wydatków gospodarstw domowych i utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat. Największa część wydatków na zdrowie jest przeznaczana na zakup leków – zarówno tych dostępnych na receptę, jak też OTC, czyli produktów wydawanych bez recepty.

Negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa na społeczeństwo i gospodarkę jest i będzie coraz większy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty niezwiązane bezpośrednio z COVID-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, będą stale rosły.

Dynamika cen może się różnić w zależności od konkretnej grupy produktów, ale powszechny wzrost cen surowców, produktów i usług wskazywałby na podobny trend w branży wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne to szeroka, różnorodna i niezwykle innowacyjna kategoria produktów, obejmująca 500 000 wyrobów, takich jak przedmioty ortopedyczne i rehabilitacyjne, opatrunki specjalistyczne, implanty, szwy, jak również specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Sektor prywatnych usług medycznych jest kluczowy dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. To właśnie on przeciera szlaki dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyznacza standardy w jakości obsługi pacjentów i nadaje kierunek rozwoju branży.

Dane statystyczne pokazują, że służba zdrowia podnosi się z kryzysu wywołanego pandemią. Według Statisty w 2021 roku rynek prywatnych usług medycznych w Polsce był wart prawie 61 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o ponad 10% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to w wyniku Covid-19 wartość rynku odnotowała spadek.

Polacy chętnie korzystają z nierefundowanej opieki medycznej. Wydatki prywatne stanowią ponad ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia (budżet NFZ na 2021 rok wyniósł 103 mld PLN). Sektor prywatny stanowi istotną część polskiej służby zdrowia i jest kluczowy dla efektywnego działania całego systemu.

Ciekawostka tygodnia:

Work-life balance (bilans między pracą a życiem prywatnym) to koncepcja, która odnosi się do równoważenia czasu i wysiłku poświęconego pracy zawodowej z czasem przeznaczonym na życie osobiste, rodzinną i rekreację. To dążenie do harmonijnego pogodzenia wymagań związanych z pracą z potrzebami związanymi z życiem prywatnym. Osiągnięcie odpowiedniego work-life balance jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego.

Elementy składające się na work-life balance obejmują:

  1. Praca zawodowa: Wymagań związanych z pracą, takich jak czas przebywania w miejscu pracy, obowiązki zawodowe i poziom zaangażowania w pracę.
  2. Życie prywatne: Obejmuje to czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi, wypoczynek, hobby i inne czynności związane z życiem poza sferą zawodową.

Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest istotne dla utrzymania dobrej jakości życia. Osoby, które skupiają się wyłącznie na pracy, mogą doświadczać wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i trudności w relacjach rodzinnych. Z drugiej strony, ignorowanie obowiązków zawodowych może prowadzić do problemów finansowych i zawodowych.

Istnieje wiele strategii i praktyk, które mogą pomóc w osiągnięciu lepszego work-life balance, takie jak ustalanie klarownych granic między pracą a życiem prywatnym, planowanie czasu wolnego, umiejętne zarządzanie czasem, delegowanie zadań oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową. Równowaga ta może być zmienna i zależy od indywidualnych preferencji, celów życiowych oraz zmieniających się okoliczności zawodowych i osobistych.