Najbardziej poszukiwane zawody IT na świecie

Najbardziej poszukiwane zawody IT na świecie

27 kwietnia, 2023 0 przez Redaktor

Wiele amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych interesuje się polskim rynkiem IT, ale ma trudności z rekrutacją na nim z powodu jego nieznajomości i dużej konkurencji. Ta sytuacja zwiększa zapotrzebowanie na usługi rekruterów IT, którzy od niedawna mogą współpracować z globalnymi firmami technologicznymi na Huntly.ai, platformie dla rekruterów oferującej 17,5 tys. PLN lub 4 tys. USD za rekomendację specjalisty. Według danych Huntly, rekruterzy mogą zarobić najwięcej pomagając znaleźć osoby na stanowiska Software Engineer, DevOps Engineer i Data Scientist, które są w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych zawodów IT na świecie.

Huntly stworzyła swój „Ranking najbardziej poszukiwanych stanowisk IT” analizując liczbę ofert pracy w takich serwisach, jak Glassdoor, Indeed, LinkedIn i Dice. Należą one do najczęściej wykorzystywanych przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne w działaniach rekrutacyjnych. Oprócz stanowisk Software Engineer, DevOps Engineer i Data Scientist, do innych obecniej najbardziej poszukiwanych specjalistów IT należą: Cybersecurity Engineer, Product Manager, Cloud Architect, Mobile Application Developer, Network Engineer, Business Analysts, a także UX/UI Designer.

Oszczędności na płacach napędzają zainteresowanie rekrutacją IT w Polsce

Dla amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych nadal głównym powodem poszukiwania pracowników IT w Polsce jest możliwość zaoszczędzenia na ich zarobkach. Oczekują oni, że za to samo stanowisko zapłacą około 40-50% mniej w porównaniu z pracownikami IT zlokalizowanymi w USA i krajach Europy Zachodniej.

Według Huntly, inżynierowie oprogramowania w USA i Europie Zachodniej mogą spodziewać się średniego wynagrodzenia w wysokości od 95 tys. do 120 tys. USD rocznie, podczas gdy pracownicy z Europy Wschodniej mogą liczyć na średnie wynagrodzenia w wysokości 30-60 tys. USD rocznie. Osoby na stanowiskach Data Scientist, DevOps Engeenier, Cloud Architect i Cybersecurity Engineer również mogą spodziewać się wyższych wynagrodzeń w USA i Europie Zachodniej, bo wahających się w przedziale 100-160 tys. USD rocznie, w zależności od stanowiska. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach wynoszą od 30 tys. do 90 tys. USD rocznie.

„Globalne firmy technologiczne wybierają Europę Wschodnią głównie ze względu na niższe stawki wynagrodzeń, które pomagają im osiągnąć efektywność kosztową i oprzeć się obecnej recesji gospodarczej. Nasz marketplace jest zorientowany na ten region jako miejsce rekrutacji i wyraźnie odzwierciedla politykę amerykańskich firm technologicznych w podejściu do wynagrodzeń pracowników” – powiedziała Nadiia Kovalchuk, wiodąca IT Recruiter z zespołu Huntly.

Istotna różnica występuje również w wynagrodzeniach osób na stanowiskach Product Manager, UX/UI Designer, Network Engineer, Mobile Application Developer oraz Business Analysts. W USA i Europie Zachodniej mogą oni spodziewać się bardziej konkurencyjnych wynagrodzeń, bo średnie zarobki wahają się tam od 80 tys. do 150 tys. USD rocznie. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach zamykają się w przedziale od 25 tys. do 70 tys. USD rocznie.

Huntly najczęściej otrzymuje CV doświadczonych inżynierów oprogramowania

Dane z rynku globalnego potwierdzają również statystyki z Huntly, gdzie na stanowiska Senior Software Engineer (Java/.NET/C++/Python) spływa najwięcej CV, bo aż 70%. Według Huntly dowodzi to, że Europa Wschodnia oferuje wielu wykwalifikowanych specjalistów dla amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych, które mogą w naszym regionie Europy z łatwością zaspokoić swoje potrzeby rekrutacyjne. Pracodawcy korzystający z Huntly często szukają także osób na stanowiska DevOps Engineer, oferując przy tym atrakcyjne stawki.

Coraz większe zainteresowanie globalnych firm technologicznych rekrutacją w Polsce stwarza duże możliwości dla rekruterów IT, którzy mogą teraz łatwo zacząć pracę z tymi firmami dzięki Huntly. Platforma działa na prostych zasadach: każdy rekruter może polecić kandydata, dodając jego CV do określonej pozycji ogłaszanej w serwisie. Pracodawca weryfikuje kandydata, a jeśli przejdzie on pomyślnie rozmowy kwalifikacyjne, to zostaje zatrudniony, a rekruter otrzymuje bonus w wysokości połowy miesięcznej pensji kandydata, co przekłada się na ok. 4 tys. USD lub 17,5 tys. PLN. Takie stawki to najwyższy bonus na rynku rekrutacyjnym IT w naszym regionie Europy.

Huntly wspiera rekrutacje IT prowadzone przez wiodące firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, w tym Unifly, Paessler, ChromaWay i LivePerson. Więcej informacji na temat serwisu jest na stronie na Huntly.ai.

Zdrowie w Polsce

Problemy z brakami kadrowymi wśród specjalistów i personelu pomocniczego przekładają się na niską dostępność usług medycznych. Jest to jeden z najgorzej ocenianych aspektów funkcjonowania służby zdrowia. Według badań CBOS aż 82% Polaków uważa, że ciężko jest umówić się na wizytę u specjalisty, a 71% negatywnie ocenia dostępność personelu w szpitalach.

Problem ten pogłębia biurokratyzacja placówek medycznych. Według raportu NIK lekarze poświęcają 33% swojego czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej i inne czynności administracyjne podczas wizyty stacjonarnej i aż 43% podczas teleporady.

Pierwszym krokiem w zwiększaniu dostępności personelu medycznego powinno być zatem efektywne wykorzystanie czasu już zatrudnionych specjalistów. Można to zrobić np. przez:

  • stosowanie podejścia digital first wobec pacjentów, zgodnie z którym pierwszy wywiad medyczny przeprowadza się zdalnie, by ocenić konieczność skierowania na wizytę osobistą,
  • integracje systemów informatycznych (np. z narzędziami do obsługi diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej), 
  • automatyzację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami, co usprawni podejmowanie decyzji o leczeniu,
  • cyfryzację procesów administracyjnych (prowadzenie rejestrów elektronicznej dokumentacji medycznej),
  • wdrożenie systemów do automatyzacji rejestracji wizyt, które m.in. przypominają pacjentom o terminie konsultacji i zmniejszają liczbę „okienek” w grafikach lekarzy.

Każda automatyzacja, która pozwala odciążyć personel medyczny od żmudnych i powtarzalnych zadań, przekłada się na większą dostępność usług, wyższy poziom satysfakcji pacjentów i lepsze doświadczenia samych medyków. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście zmniejszania braków kadrowych i zachęcania wykwalifikowanych specjalistów do pracy w polskich firmach. 

Rynek medyczny w Polsce jest wciąż nieskonsolidowany. Zazwyczaj silne oraz uznane centra medyczne posiadają tylko jedną lokalizację, nie korzystając tym samym z efektu skali działalności operacyjnej. Powoduje to także często u pacjentów konieczność dalekich podróży, jeśli chcą otrzymać najlepsze usługi. Co ciekawe, wyjątkiem od tej reguły jest choćby kardiologia, która na przestrzeni ostatnich lat została skonsolidowana przez jednego lokalnego gracza przy wsparciu funduszu private equity. Pokazuje to, że rynek medyczny w Polsce jest już gotowy na dalszą konsolidację w innych obszarach, takich jak na przykład ortopedia, okulistyka czy chirurgia.

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się zatem specjalizacja mniejszych jednostek w podstawowych usługach oraz “podłączenie się” pod większe jednostki, które w razie potrzeby świadczą pełen zakres specjalistycznych usług. Im mocniej ten trend się rozwija, tym więcej zyskują na tym większe jednostki – czyli te, które mogą skupić się na dalszych inwestycjach w infrastrukturę i sprzęt. Stwarza to potencjał do współpracy z prywatnymi inwestorami, choćby w roli dostawców sprzętu czy partnerów w zarządzaniu całymi oddziałami.

Dzięki pandemii koronawirusa branża medyczna ogromnie zyskała na znaczeniu. Można powiedzieć, że sektor ten świetnie wykorzystał szansę, która się przed nim w tej niezwykle trudnej sytuacji pojawiła. To jednak nie koniec. Dziś przed branżą medyczną roztaczają się obecnie fantastyczne perspektywy. Sektor ten jest obecnie w fazie poważnych przemian, w coraz większym stopniu pojawiają się w jego ramach innowacje produktowe czy nowe technologie, co oczywiście jest bardzo korzystne dla inwestorów.

Wiele rozwiązań, które w czasie pandemii COVID-19 weszły na stałe do głównego nurtu w świecie medycyny, takich jak choćby teleporady, będą cały czas się rozwijać i zyskiwać na znaczeniu. Firmy dostarczające na rynek takie innowacyjne rozwiązania dla branży ochrony zdrowia mają zatem szansę na wysoki i stabilny wzrost w przyszłości.

Co więcej, nie wolno zapominać, że medycyna jest branżą, której potrzebuje każdy człowiek – bez względu na to, gdzie mieszka, ile ma lat, jakiej jest płci i jaki zawód wykonuje. Ten aspekt nigdy się nie zmieni i z tego powodu branża medyczna po prostu musi się ciągle rozwijać – zwłaszcza w sektorze prywatnym.

Ciekawostka tygodnia:

Work-life balance (bilans między pracą a życiem prywatnym) to koncepcja, która odnosi się do równoważenia czasu i wysiłku poświęconego pracy zawodowej z czasem przeznaczonym na życie osobiste, rodzinną i rekreację. To dążenie do harmonijnego pogodzenia wymagań związanych z pracą z potrzebami związanymi z życiem prywatnym. Osiągnięcie odpowiedniego work-life balance jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego.

Elementy składające się na work-life balance obejmują:

  1. Praca zawodowa: Wymagań związanych z pracą, takich jak czas przebywania w miejscu pracy, obowiązki zawodowe i poziom zaangażowania w pracę.
  2. Życie prywatne: Obejmuje to czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi, wypoczynek, hobby i inne czynności związane z życiem poza sferą zawodową.

Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest istotne dla utrzymania dobrej jakości życia. Osoby, które skupiają się wyłącznie na pracy, mogą doświadczać wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i trudności w relacjach rodzinnych. Z drugiej strony, ignorowanie obowiązków zawodowych może prowadzić do problemów finansowych i zawodowych.

Istnieje wiele strategii i praktyk, które mogą pomóc w osiągnięciu lepszego work-life balance, takie jak ustalanie klarownych granic między pracą a życiem prywatnym, planowanie czasu wolnego, umiejętne zarządzanie czasem, delegowanie zadań oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową. Równowaga ta może być zmienna i zależy od indywidualnych preferencji, celów życiowych oraz zmieniających się okoliczności zawodowych i osobistych.