Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą inwestowaćw OZE – z pomocą przychodzą eksperci

Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą inwestowaćw OZE – z pomocą przychodzą eksperci

24 grudnia, 2023 0 przez Redaktor

Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe widzą ogromny potencjał inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Ich przedstawiciele licznie zgromadzili się na specjalnej konferencji poświęconej inwestycjom w termomodernizację oraz w odnawialne źródła energii. Spotkanie z udziałem ekspertów VeloBanku, Banku Gospodarstwa Krajowego, Dolnośląskiej Agencja Energii i Środowiska oraz Polenergia Fotowoltaika S.A. było okazją do zdobycia wiedzy na temat finansowego i praktycznego aspektu takiego przedsięwzięcia.

Według strategii energetycznej Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska województwo chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Plan zakłada m.in. osiągnięcie udziału OZE na poziomie 70 proc.
w ogólnej produkcji energii oraz 97 proc. w produkcji energii elektrycznej. Swoja cegiełkę w osiągnięciu tego celu mogą dołożyć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, poprzez inwestycje w termomodernizację oraz OZE.

Przykładów sukcesu takich inwestycji nie trzeba daleko szukać i można je znaleźć na dolnośląskim „podwórku”. Jednym z najbardziej znanych jest Wrocławska Elektrownia Słoneczna, obejmująca 35 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 r. i przecierała szlaki w sferze wykorzystania potencjału zielonej energii. Efekt mówi sam za siebie. Roczne koszty energii spadły z 425 tys. do 120 tys. zł.[1] Nic dziwnego, że temat odnawialnych źródeł energii i efektywnej termomodernizacji przyciąga uwagę dolnośląskich zarządców budynków.

Wsparcie dla „zielonych”

Częstą barierą w rozwijaniu inicjatyw z zakresu OZE na Dolnym Śląsku, jak i w całej Polsce, jest brak dostatecznej wiedzy wśród zarządców lub wątpliwości co do prawnego, finansowego i technicznego aspektu tej inwestycji. Potrzebę głębszego przybliżenia tego tematu ich przedstawicielom dostrzegł VeloBank, który 17 maja br. zorganizował we Wrocławiu konferencję „Transformacja energetyczna możliwości i wyzwania dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Inwestycja w termomodernizację z grantem OZE”. Na spotkanie bank zaprosił grono ekspertów z tej dziedziny.

Przedstawiciele VeloBanku wraz ze specjalistką z Banku Gospodarstwa Krajowego podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat finansowej strony inwestycji w OZE i termomodernizację. Omówione zostały możliwości wsparcia w formie premii remontowej i grantu OZE oraz formalna ścieżka ubiegania się o nie.

Opcja kredytu z grantem OZE, to obecnie jeden z głównych instrumentów pozwalający bez wkładu własnego, z pomocą środków z BGK, zrealizować inwestycję związaną z instalacją odnawialnego źródła energii na budynku wielorodzinnym. Jako partner spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w tym procesie maksymalnie dopasowaliśmy naszą ofertę finansowania do ich potrzeb. Kredyt z grantem OZE ma nie tylko atrakcyjnie oprocentowanie, z okresem kredytowania do 20 lat, ale posiada także opcję karencji, czyli przerwy w spłacie, na 12 miesięcy. W podjęciu decyzji o postawieniu na eko-energię pomaga także nasz doświadczony zespół ekspertów. Mamy nadzieję, że dolnośląscy zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, uzbrojeni w wiedzę i dzięki kontaktowi z nami będą mogli aktywnie przyczyniać się do generowania oszczędności dla mieszkańców. W efekcie skorzystamy na tym wszyscy, bo dzięki zielonej energii pomagamy chronić środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem – mówi Bartłomiej Wasiuk, Dyrektor Biura Akwizycji i Rozwoju ESG w VeloBanku.

Na konferencji eksperci VeloBanku wytłumaczyli też wiele szczegółów dotyczących kredytu z grantem OZE. Wskazali m.in. że grant powinien być uwzględniony w zdolności kredytowej, dzięki czemu spółdzielnie i wspólnoty nie muszą podnosić stawki na fundusz remontowy. Zarządcy mają też możliwość zaliczenia grantu OZE na poczet spłaty kredytu, co pomniejsza wysokość rat kapitałowych i odsetek. Nie muszą też obawiać się prowizji za wcześniejszą spłatę w wysokości grantu OZE.

Wraz z naszymi partnerami pokazujemy cały proces od analizy potrzeb, wnioskowania o granty, aż po etap operacyjny. Pomagamy również z wypełnieniem koniecznej dokumentacji. Nasz doradca jest nie tylko opiekunem finansowym, lecz także ekspertem, który tworzy pakiet korzyści dla klienta. To holistyczne podejście spotkało się z uznaniem ze strony potencjalnych klientów, którzy już na konferencji deklarowali zainteresowanie współpracą – mówi Paweł Gąsiorowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej.

Na konferencji nie zabrakło również kontekstu lokalnego i odwołania do historycznego budownictwa regionu. Dolnośląskie ma bowiem najwyższą powierzchnię mieszkań w budynkach wybudowanych przed 1918 r. a także tych wzniesionych przed 1945 r. wśród wszystkich polskich województw. To dodatkowe wyzwanie w kontekście poprawy energooszczędności wiekowych obiektów.. Ekspert Dolnośląskiej Agencja Energii i Środowiska
w swoim panelu na temat termomodernizacji zabytków, kompleksowo omówił te zagadnienie, prezentując przy tym złe i dobre przykłady takich inwestycji oraz czynniki, które o tym zadecydowały. Jednym z omawianych przypadków była udana renowacja wrocławskiego szpitala  na ulicy Poświęckiej 8.

W ostatniej części konferencji swoją wiedzą na temat praktycznego procesu instalacji OZE podzielili się przedstawiciele Polenergii Fotowoltaika. Zaprezentowali studium przypadku dla montażu m.in. paneli słonecznych na dachach budynków wielorodzinnych i zwrócili uwagę na ważne szczegóły techniczne zapewniające najlepszą efektywność inwestycji, jak np. ustawienie paneli, możliwe przeszkody do ich zamontowania czy kwestie montażu na konkretnych powierzchniach dachów. 

Na zakończenie spotkania głos zabrali sami uczestnicy, którzy przedyskutowali z ekspertami swoje pytania oraz wiele szczegółowych zagadnień technicznych, formalnych i finansowych dotyczących m.in. wnioskowania
o granty oraz technicznych aspektów montażu fotowoltaiki. Zarządcy mogli też dopytać o zakres pomocy
w przygotowania wniosków o granty OZE czy serwisu instalacji oraz porozmawiać indywidualnie z prelegentami.

Wrocławska konferencja była drugim z serii spotkań z lokalnymi zarządcami budynków zorganizowanym przez VeloBank z udziałem specjalistów w tej dziedzinie. W najbliższym czasie eksperci zawitają też do innych największych polskich miast.


[1] Wroclaw.pl, Niższe rachunki za prąd. Rok działalności Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/wroclawska-elektrownia-sloneczna-spoldzielnia-mieszkaniowa-wroclaw-poludnie-1.

Zdrowie w Polsce

Problemy z brakami kadrowymi wśród specjalistów i personelu pomocniczego przekładają się na niską dostępność usług medycznych. Jest to jeden z najgorzej ocenianych aspektów funkcjonowania służby zdrowia. Według badań CBOS aż 82% Polaków uważa, że ciężko jest umówić się na wizytę u specjalisty, a 71% negatywnie ocenia dostępność personelu w szpitalach.

Problem ten pogłębia biurokratyzacja placówek medycznych. Według raportu NIK lekarze poświęcają 33% swojego czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej i inne czynności administracyjne podczas wizyty stacjonarnej i aż 43% podczas teleporady.

Pierwszym krokiem w zwiększaniu dostępności personelu medycznego powinno być zatem efektywne wykorzystanie czasu już zatrudnionych specjalistów. Można to zrobić np. przez:

  • stosowanie podejścia digital first wobec pacjentów, zgodnie z którym pierwszy wywiad medyczny przeprowadza się zdalnie, by ocenić konieczność skierowania na wizytę osobistą,
  • integracje systemów informatycznych (np. z narzędziami do obsługi diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej), 
  • automatyzację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami, co usprawni podejmowanie decyzji o leczeniu,
  • cyfryzację procesów administracyjnych (prowadzenie rejestrów elektronicznej dokumentacji medycznej),
  • wdrożenie systemów do automatyzacji rejestracji wizyt, które m.in. przypominają pacjentom o terminie konsultacji i zmniejszają liczbę „okienek” w grafikach lekarzy.

Każda automatyzacja, która pozwala odciążyć personel medyczny od żmudnych i powtarzalnych zadań, przekłada się na większą dostępność usług, wyższy poziom satysfakcji pacjentów i lepsze doświadczenia samych medyków. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście zmniejszania braków kadrowych i zachęcania wykwalifikowanych specjalistów do pracy w polskich firmach. 

Ochrona zdrowia w Polsce dziś jeszcze jest wyraźnie zdominowana przez placówki publiczne, lecz sektor prywatny systematycznie zwiększa swój udział w całym systemie. Jego obecną wartość szacuje się na 56 miliardów złotych, podczas gdy budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 105 miliardów PLN. Prywatne wydatki stanowią już zatem nieco więcej niż ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju. Według szacunków analityków już za trzy lata mają one osiągnąć wartość 79 miliardów złotych.

Ponadto, także Krajowy Plan Odbudowy przewiduje inwestycje o wartości prawie 20 miliardów złotych w unowocześnienie systemu opieki medycznej, w tym również dalszą cyfryzację tego sektora. Wynika z tego, że firmy medyczne mają przed sobą fantastyczne perspektywy rozwoju.

Niestety, ze względu na to, że większość szpitali i klinik jest własnością publiczną, ich zarządzanie często jest zaniedbywane. To natomiast prowadzi do problemów z finansowaniem długów. W rezultacie, jednostki stają się niezdolne do przyciągania najlepszych specjalistów oraz mają problemy z inwestowaniem w nowe technologie mające polepszyć standardy i efektywność leczenia. Partnerstwo między ośrodkami publicznymi a prywatnym inwestorem staje się wobec tego coraz popularniejsze, by móc zapewnić niezbędne środki, choćby na nowe wyposażenie w obszarze diagnostyki obrazowej czy laboratoryjnej. Korzyści są tutaj obopólne – szpital się rozwija, a prywatny inwestor generuje stabilną, satysfakcjonującą stopę zwrotu.

Sektor prywatnych usług medycznych jest kluczowy dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. To właśnie on przeciera szlaki dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyznacza standardy w jakości obsługi pacjentów i nadaje kierunek rozwoju branży.

Dane statystyczne pokazują, że służba zdrowia podnosi się z kryzysu wywołanego pandemią. Według Statisty w 2021 roku rynek prywatnych usług medycznych w Polsce był wart prawie 61 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o ponad 10% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to w wyniku Covid-19 wartość rynku odnotowała spadek.

Polacy chętnie korzystają z nierefundowanej opieki medycznej. Wydatki prywatne stanowią ponad ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia (budżet NFZ na 2021 rok wyniósł 103 mld PLN). Sektor prywatny stanowi istotną część polskiej służby zdrowia i jest kluczowy dla efektywnego działania całego systemu.

Ciekawostka tygodnia:

Work-life balance (bilans między pracą a życiem prywatnym) to koncepcja, która odnosi się do równoważenia czasu i wysiłku poświęconego pracy zawodowej z czasem przeznaczonym na życie osobiste, rodzinną i rekreację. To dążenie do harmonijnego pogodzenia wymagań związanych z pracą z potrzebami związanymi z życiem prywatnym. Osiągnięcie odpowiedniego work-life balance jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego.

Elementy składające się na work-life balance obejmują:

  1. Praca zawodowa: Wymagań związanych z pracą, takich jak czas przebywania w miejscu pracy, obowiązki zawodowe i poziom zaangażowania w pracę.
  2. Życie prywatne: Obejmuje to czas spędzany z rodziną, przyjaciółmi, wypoczynek, hobby i inne czynności związane z życiem poza sferą zawodową.

Zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest istotne dla utrzymania dobrej jakości życia. Osoby, które skupiają się wyłącznie na pracy, mogą doświadczać wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i trudności w relacjach rodzinnych. Z drugiej strony, ignorowanie obowiązków zawodowych może prowadzić do problemów finansowych i zawodowych.

Istnieje wiele strategii i praktyk, które mogą pomóc w osiągnięciu lepszego work-life balance, takie jak ustalanie klarownych granic między pracą a życiem prywatnym, planowanie czasu wolnego, umiejętne zarządzanie czasem, delegowanie zadań oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową. Równowaga ta może być zmienna i zależy od indywidualnych preferencji, celów życiowych oraz zmieniających się okoliczności zawodowych i osobistych.